555
nha may
Slideshow 2
Slideshow1
Slideshow3
slideshow4

Dầu động cơ

Yêu cầu về bôi trơn các loại động cơ hiện đai rất lớn vì sự khác biệt về loại động cơ, kiểu thiết kế, điều kiện hoạt động, và cấp chất lượng đòi hỏi cần sử dụng các loại dầu bôi trơn dạt chuẩn chất lượng ...

1/1

 

Đang xử lý...